Archive - International Journal of Cancer Management: Aug 2017, 10 (8), 13 articles.

May
2017
14 May, 2017

DOI 10.5812/ijcm.5403

AUTHORS

Nasrollah Saghravanian, Nooshin Mohtasham, Faezeh Ivani, Hamideh Kadeh, Mahnaz Shahrakipour

Final Published scheduled for 10 (8)
May
2017
14 May, 2017

DOI 10.5812/ijcm.5973

AUTHORS

Arpita Rai, Ansul Kumar, Lijoy Abraham, Venkatesh Naikmasur

Final Published scheduled for 10 (8)
Aug
2017
31 Aug, 2017

DOI 10.5812/ijcm.6421

Final Published scheduled for 10 (8)
Aug
2017
31 Aug, 2017

DOI 10.5812/ijcm.7392

AUTHORS

R.K. Spartacus, Rohitashwa Dana, Pradeep Gaur, Devesh Gupta, Rajan Paliwal, Shweta Mutha

Final Published scheduled for 10 (8)
Aug
2017
31 Aug, 2017

DOI 10.5812/ijcm.8182

AUTHORS

Samaneh Khorrami, Ahmad Zavaran Hosseini, Seyed Javad Mowla, Reza Ghanbari

Final Published scheduled for 10 (8)
Aug
2017
31 Aug, 2017

DOI 10.5812/ijcm.9252

AUTHORS

Narges Gholizadeh, Masoumeh Mehdipour, Seyyed Hadi Chavoshi, Sirvan Kahani, Maryam-Sadat Sadrzadeh-Afshar

Final Published scheduled for 10 (8)
Aug
2017
31 Aug, 2017

DOI 10.5812/ijcm.10193

AUTHORS

Farzaneh Baghjari, Maryam Esmaeilinasab, Ali Shahriari-Ahmadi

Final Published scheduled for 10 (8)
Aug
2017
31 Aug, 2017

DOI 10.5812/ijcm.10235

AUTHORS

Mostafa Hadei, Seyed Saeed Hashemi Nazari, Maryam Yarahmadi, Majid Kermani, Mohsen Farhadi, Abbas Shahsavani

Final Published scheduled for 10 (8)
May
2017
02 May, 2017

DOI 10.5812/ijcm.10471

AUTHORS

Amir Shahram Yousefi Kashi, Sharareh Yazdanfar, Mohammad-Esmaeil Akbari, Afshin Rakhsha

Final Published scheduled for 10 (8)
Apr
2017
17 Apr, 2017

DOI 10.5812/ijcm.6185

AUTHORS

Donya Farrokh, Mahdis Marashi, Yalda Fallah Rastegar, Samine Boloursaz Mashhadi

Final Published scheduled for 10 (8)
Aug
2017
31 Aug, 2017

DOI 10.5812/ijcm.8116

AUTHORS

Elham Motamedi, Zohreh Yousefi, Mansoureh Mottaghi, Behrouz Davachi, Amir Hosein Jafarian

Final Published scheduled for 10 (8)
Aug
2017
31 Aug, 2017

DOI 10.5812/ijcm.9063

AUTHORS

Mohammad Kermansaravi, Sattar Darabi, Alireza Khalaj, Abdolreza Pazouki, Ali Kabir

Final Published scheduled for 10 (8)
Aug
2017
31 Aug, 2017

DOI 10.5812/ijcm.7500

AUTHORS

Majid Fardaei, Seyed Mohammad Bagher Tabei, Soudeh Ghafouri-Fard, Mohammad Miryounesi

Final Published scheduled for 10 (8)